ABAMIX Adam Szydlewski, Michał Szydlewski S.j.

Lipno, ul. Okrężna 15