Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny AM w Gda

Gdynia, Powstania Styczniowego 9 B