Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański, Wita Stwosza 2 a

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim zapewnia kompleksową obsługę finansową zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym z sektora MSP i rolniczego oraz aktywnie uczestniczy w rozwoju kulturalno-oświatowym lokalnego środowiska poprzez wspieranie finansowe przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i sportowych. Determinacja Banku w zakresie stania się liderem na lokalnym rynku usług finansowych została zauważona przez wszystkie samorządy działające na terenie powiatu gdańskiego. W wyniku podjętych decyzji i działań Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim może pochwalić się, iż jest partnerem większości jednostek samorządu powiatu gdańskiego.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim jest silnym i bezpiecznym kapitałowo podmiotem finansowym, otwartym na nowe technologie i pozostającym jednocześnie blisko ludzi, który stale dąży do wzbogacania oferty o nowe produkty i usługi, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów.

Taka postawa sprawiła, iż Bank na przestrzeni lat dynamicznie rozwijał rozmiary działalności i generował wyniki finansowe pozwalające na coroczny wzrost bazy kapitałowej.

Zgromadzony tak kapitał sprawił, iż zaliczany jest on do największych banków spółdzielczych działających w Polsce.

Gwarantuje on nie tylko bezpieczeństwo zdeponowanym przez Klientów wkładom pieniężnym, gdyż umożliwia absorpcje ryzyka, które może pojawić się w trakcie prowadzenia działalności, ale także zapewnia rozwój założony w „Strategii działania Banku” .

Potwierdzeniem dotychczasowej działalności Banku jest wiele otrzymanych wyróżnień i nagród, między innymi:

 • I miejsce w organizowanym przez miesięcznik Gazeta Bankowa rankingu “Najlepsze Banki 2009” w kategorii banków spółdzielczych,
 • dwóch wyróżnień w edycjach regionalnej i ogólnopolskiej konkursu “Krajowi Liderzy Innowacji” w kategoriach “Innowacyjny bank spółdzielczy” oraz “Innowacyjny bank – bank duży”,
 • III miejsce w kolejnej edycji rankingu Gazety Bankowej “Najlepsze Banki 2011”
  w kategorii banków spółdzielczych,
 • tytułu HIT 2011 za rozwój sieci przedstawicielstw banku na terenie aglomeracji trójmiejskiej i rozwój nowych technologii w zakresie obsługi klientów,
 • w 2018 r. Bank otrzymał tytuł Promotora Wiedzy nadanego przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji.
 • W 2021 r. Bank otrzymał Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2021 w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości. Działalność depozytowo - kredytowa i rozliczeniowa.

zdjęcia

 • Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, Pruszcz Gdański
 • Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, Pruszcz Gdański
 • Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, Pruszcz Gdański