Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA

Michałowice,