Innovatree

Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98

Specjalistyczna pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych często okazuje się niezbędna, aby otrzymać dotacje na rozwój firmy. Wsparcie pod tym kątem oferuje zespól ekspertów i doradców InnovaTree. Jej klienci mogą liczyć na wsparcie przy różnych projektach uwzględniających dotacje na badania i rozwój, a także rozliczaniu inwestycji czy przyznawaniu statusów specjalnych i ulg finansowych. Z pomocy można skorzystać na każdym etapie procesu dofinansowania z funduszy europejskich. Firma zapewnia wsparcie przy ocenie koncepcji i możliwości finansowania, a także tworzeniu wniosku o dotacje unijne.