Kluba Zbigniew Kluba

Miasteczko Śląskie, Metalowa 1 /2 m. 8