NZOZ MARIMED Poradnia Uzależnień

Bydgoszcz, ul. W. Rzeźniackiego 1 D

Naszym celem jest leczenie pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych, głównie poprzez leczenie substytucyjne, stosowane w uzależnieniu od opioidów.

Substytucja to forma opieki medycznej wykorzystująca do leczenia substancję o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i działania narkotyku, który spowodował uzależnienie.

Działamy poprzez psychoterapię indywidualną, grupową oraz rodzinną, która ma pomóc w utrzymaniu abstynencji. Pragniemy doprowadzić do zmiany zachowań na takie, które służą ochronie życia i zdrowia. Pomagamy wzmocnić poczucie bezpieczeństwa. Pokazujemy skuteczne sposoby radzenia sobie z chorobą i problemami. Pomagamy wypracować zdrowy model życia.

Ponieważ jesteśmy różni i każdy posiada swoją własną historię dlatego pacjent w naszej Poradni traktowany jest indywidualnie.