Posterunek Policji w Świerklanach

Świerklany, Strażacka 1

Wśród jednostek organizacyjnych policji posterunek jest najmniejszą. Posterunek Policji w Świerklanach podlega pod Komendę Miejską Policji w Rybniku.

Do zadań tutejszej jednostki należą:

  • zadania z zakresu służby prewencyjnej

  • zadania służby kryminalnej

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.

podobne firmy