Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ostróda, Kościuszki 2