Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Mońki, Tysiąclecia 5