Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sokołów Podlaski, Bosco 5