Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sklep nr 43

Grudziądz, al. 23 Stycznia 54