Stacja Pogotowia Ratunkowego "Mazovia' S.A.

Warszawa, Ostrobramska 101

Specjalizujemy się w ratownictwie medycznym i wyjazdowej pomocy lekarskiej, świadczymy usługi w zakresie transportu medycznego i zabezpieczenia medycznego imprez masowych.