Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Schronisko dla Zwierząt

Bielsko-Biała, Kazimierza Wielkiego 8