Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Oddział Zamiejscowy

Zduńska Wola, Łaska 13