Odwodnienia przydomowe ACO

Ewa Kulesza
Krótkie, ale intensywne opady deszczu stanowią poważne obciążenie dla systemów odprowadzających wodę. Lekarstwem na to są systemy odwodnień liniowych ACO. W pełni dostosowane do zmiennych warunków pogodowych, pozwalają ustrzec się przed takimi problemami.

Systemy odwodnień liniowych
Główne systemy ACO – jako jedne z niewielu – są wykonane z polimerbetonu gwarantującego odporność na działanie wody, mrozu, korozji, substancji chemicznych oraz wytrzymałość na obciążenia. Nowy kanał ACO HexaLine, wykonany z PP, pozwala na znaczną redukcję kosztów związanych z odwadnianiem terenów przydomowych.

Odwodnienia przydomowe ACO

ACO GALA – odwodnienie dużych powierzchni o wysokich obciążeniach użytkowych.
System odwodnienia liniowego ACO GALA G 100 przeznaczony jest dla: obszarów budownictwa mieszkalnego, chodników i ciągów dla pieszych, garaży i niedużych parkingów dla samochodów osobowych, ogrodów i terenów rekreacyjnych.
Korytka G 100 wykonane są z polimerbetonu – materiału zapewniającego trwałość i mały ciężar elementów. Cechą szczególną tego systemu jest zwiększenie liczby korytek z własnym spadkiem dna do 20, dzięki czemu wzrosła wydajność hydrauliczna kanału. Ponadto można wykonać konfiguracje złożone (połączenia kątowe, „T” i skrzyżowania). Odprowadzanie wody zebranej w kanale ACO GALA następuje przez: skrzynkę odpływową, ściankę czołową z króćcem lub z dna kanału króćcem pionowym.

Zalety systemu

 • Pełna mrozoodporność i odporność na oddziaływanie solanki.
 • Materiał nie wymaga konserwacji i jest odporny na korozję.
 • Efekt samoczyszczenia kanałów.
 • Niewielki ciężar i łatwy montaż.
 • Gładka powierzchnia wewnętrzna zapewnia duże prędkości przepływu i wysoką przepustowość.
 • Solidne mocowanie rusztów.
 • Mały ciężar elementów ułatwia ich wbudowanie.
Odwodnienia przydomowe ACO

ACO SELF® Euroline – odwodnienie liniowe przejezdne dla samochodów osobowych. System kanałów ACO SELF® Euroline został opracowany do zastosowań w budownictwie indywidualnym i jest przeznaczony do zabudowy w strefie ruchu samochodów osobowych. Udoskonalone korytko i nowy system mocowania sprawiają, że korytko jest trwalsze, solidniejsze i łatwiejsze w konserwacji.
ACO SELF® Euroline znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest bezpieczne zebranie i kontrolowane odprowadzanie wody opadowej: wjazdy do garaży, wjazdy na posesję, wejścia do budynku, tarasy.

Zalety systemu

 • Gładka powierzchnia polimerbetonu oraz przekrój V zwiększają prędkość spływającej wody już w czasie niewielkich opadów i tym samym poprawiają efekt samoczyszczenia.
 • Wolny przekrój korytka ułatwia czyszczenie i konserwację.
 • Udoskonalone żebra kotwiące gwarantują lepszą stabilność korpusu korytka w czasie montażu.
 • Korytko jest wykonane zgodnie z normą PN-EN 1433 i jest przystosowane do montażu w strefie ruchu samochodów osobowych.
 • Połączenia między korytkami można uszczelniać także po ich zamontowaniu przy pomocy specjalnego środka.

Montaż SELF EUROLINE:
1. Wyznaczyć przebieg kanału, punkt przyłączenia do kanalizacji oraz klasę obciążeń.
2. Położyć ławę fundamentową z betonu C 12/C 15 o szerokości ok. 30 cm i wysokości ok. 10 cm. Uwaga na przyłącze!
3. Układać korytka zaczynając od odpływu.
4. W razie potrzeby przygotować podpory. Gdy spadek jest większy niż 8% zalecamy zastosowanie belki odciążającej. Ułożyć nawierzchnię.
5. W przypadku kostki zalecamy ułożenie jej pierwszych rzędów na zaprawie murarskiej.
6. Przed najazdem odczekać podany przez producenta czas wiązania betonu. Dopiero po jego upływie odwodnienie ACO SELF® Euroline jest przejezdne dla samochodów.

Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO

ACO SELF® Mini – system o specjalnej wysokości budowlanej.
Założeniem konstruktorów systemu ACO SELF® Mini było uzyskanie produktu nie tylko trwałego i funkcjonalnego, ale też i dostępnego dla szerokiego grona klientów. I udało się – cena i jakość idą w parze. Było to możliwe dzięki zaprojektowaniu odpowiedniej konstrukcji kanału, wykonanego z najwyższej jakości materiałów – polimerbetonu i stali ocynkowanej.
Specjalna wysokość budowlana pozwala na stosowanie systemu tam, gdzie zabudowa typowego odwodnienia liniowego jest utrudniona ze względu na grubość nawierzchni np. tarasy ogrodowe.

Zalety systemu:

 • Prosty w doborze. W skład systemu wchodzą jedynie cztery elementy, za pomocą których można tworzyć ciągi kanałów.
 • Funkcjonalny. Niewielka liczba elementów składowych i specjalna wysokość kanału nie stanowią przeszkody dla skuteczności ACO SELF® Mini. Zastosowano tu innowacyjną konstrukcję wnętrza korytka, która maksymalizuje przepływ wody i uniemożliwia osadzanie zanieczyszczeń.
 • Łatwy w montażu. Zewnętrzne ścianki korytek ACO SELF® Mini posiadają żebra kotwiące, które zabezpieczają przed przesunięciem podczas wbudowywania i gwarantują stabilność. Żebra zwiększają też odporność na obciążenia.
 • Ruszty zatrzaskowe. Ruszty montowane są bezśrubowo, za pomocą zatrzasków. Dzięki temu zakładanie i zdejmowanie rusztów jest nie tylko łatwe, ale eliminuje ryzyko zapieczenia śrub.
 • Szybki odpływ wody do kanalizacji za pomocą skrzynki odpływowej lub bezpośredniego połączenia z kanałem. Do tego celu służy kanał 0,5 m, który posiada wyżłobienia umożliwiające proste i bezpieczne wybicie otworu odpływowego w dnie kanału do połączenia z kanalizacją.
Odwodnienia przydomowe ACO

ACO HexaLine – system odwodnienia liniowego z PP.
ACO HexaLine to ekonomiczne i funkcjonalne, lekkie odwodnienie liniowe ze wzmocnionego PP. Stanowi idealne rozwiązanie dla klientów, którzy poszukują prostego, a zarazem eleganckiego i solidnego odwodnienia nawierzchni wokół domu: na podjeździe, przed garażem, w patio czy w ogrodzie.
ACO HexaLine montuje się łatwo i szybko zestawiając ze sobą poszczególne elementy kanału. Długość korytka może być dopasowana przez przycięcie piłą ręczną. System nie wymaga konserwacji, należy sporadycznie oczyścić kanał z liści, aby uniknąć zapchania odpływu.

Zalety systemu:

 • Niewielki ciężar ułatwia transport i montaż, co pozwala zaoszczędzić czas, wysiłek i koszty. Łatwy w montażu.
 • Doskonała proporcja wytrzymałości do ciężaru.
 • Kanał wykonany z materiałów przyjaznych dla środowiska.
 • Odporny na korozję.
 • Zoptymalizowana wydajność hydrauliczna.
 • Mocna, samonośna konstrukcja przejezdna dla samochodów osobowych.
 • Kanał i ruszt można łatwo ciąć za pomocą ręcznej piły, dostosowując długość odwodnienia do indywidualnych warunków.

Montaż
Wytyczyć (linką, palikami) położenie linii ścianki kanału. (rys.1). Wykopać rowek o szerokości 15 cm i głębokości około 20 cm na fundament kanału. Zalecamy wykonać fundament o grubości 85 mm z betonu półsuchego. Do wykonania mieszanki należy użyć 1 część cementu na 3 części piasku. W przypadku, gdy nie użyjemy betonu, to grunt pod kanałem należy zagęścić i wyrównać. Następnie wyciąć nożem monterskim otwór w dnie kanału w miejscu projektowanego (możliwe 8 położeń wzdłuż kanału) odpływu i połączyć odpływ z kanałem (rys. 2). Ułożyć kanały wzdłuż wytyczonej trasy, zwracając uwagę na kierunek przepływu. Montaż odwodnienia rozpocząć od korytka z odpływem pionowym (rys. 3). Długość kanału można regulować przez docięcie, używając piły ręcznej. Układanie kostki należy rozpocząć od ścianki bocznej kanału. Nawierzchnia powinna być ułożona o ok. 3-5 mm powyżej rusztu przykrywającego (rys. 4).

Odwodnienia przydomowe ACOOdwodnienia przydomowe ACO

Odwodnienia przydomowe ACO

Wpust podwórzowy ACO GALA
Wpust podwórzowy ACO GALA służy jako studzienka pod krany ogrodowe, jako odwodnienie stromych wjazdów oraz do podłączenia rury spustowej odprowadzającej wodę z dachu. Wpust został specjalnie skonstruowany z myślą o obszarach, które z powodu uwarunkowań budowlanych lub terenowych muszą zostać odwodnione punktowo. Nadaje się do stosowania w parkach, ciągach dla pieszych i parkingach samochodowych.

Zalety systemu
Klasa obciążenia B125 zgodnie z normą PN EN 1433 zapewnia przejezdność dla samochodów osobowych.

 • Specjalna powłoka ochronna zabezpieczająca części żeliwne przed korozją.
 • Nadstawka do zwiększania wysokości budowlanej, z uformowanym wyżłobieniem do wybicia w celu wykonania dodatkowego połączenia z boku.
 • Element wyrównawczy do dopasowania wysokości budowlanej do nawierzchni.
 • Łatwy montaż.
 • Duża wydajność przepływu wody.
Odwodnienia przydomowe ACO

Wpust podwórzowy ACO SELF®
Wpust podwórzowy ACO SELF® jest najczęściej używany jako studzienka pod krany w ogrodzie oraz jako odprowadzanie wody z rynny dachowej. Może być też odwodnieniem stromych wjazdów. Wpust do podłączania rynny dachowej ma dodatkowo, służącą do tego celu nadstawkę. Wydajność przepływu wody dla wpustu wynosi 7 l/s. Zanieczyszczenia naniesione przez wodę zatrzymuje kosz osadczy z PP o pojemności 1,4 l. Daje się on łatwo wyjmować w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Zalety systemu

 • Wykonany z polimerbetonu.
 • Kosz osadczy ułatwiający usuwanie zanieczyszczeń.
 • Duże wydajność przepływu wody.
 • Nadstawka z uformowanym wyżłobieniem Ø 110 do podłączenia spustu dachowego.
 • Indywidualny dobór rusztów przykrywających.
 • Wyjmowane zasyfonowanie.
 • Łatwy montaż.
 • Możliwość przejazdu samochodów osobowych.

Wycieraczki do obuwia ACO Vario®
W skład systemu wycieraczek ACO Vario® wchodzą wycieraczki przed drzwi wejściowe i wycieraczki do stosowania wewnątrz budynku. System dostarczany jest w trzech standardowych wymiarach: 60 x 40, 75 x 50, 100 x 50 cm. Montaż jest prosty, możliwy również we własnym zakresie, ponieważ wycieraczki do obuwia składają się wyłącznie z gotowych elementów.

Sposób montażu systemu wycieraczek do zastosowań zewnętrznych
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy przygotować łącze Ø110 do kanalizacji lub do instalacji rozsączającej.
1. Wystarczy przygotować podłoże w taki sposób, aby tylko górna krawędź wycieraczki ACO Vario łączyła się z przyległym pokryciem nawierzchni.
2. Podstawę wycieraczki osadzić na podłożu a następnie wypoziomować.
3. Włożyć ruszt przykrywający.
4. Ułożyć przyległe pokrycie nawierzchni.

Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO

Sposób montażu systemu wycieraczek do stosowania wewnątrz budynku
1. Ramę złożyć zgodnie z instrukcją montażu, ułożyć na przygotowanym mokrym podłożu jastrychowym, wypoziomować i odbić.
2. Przy pomocy kielni murarskiej wybrać odbicie, aby włożyć ramę.
3. Ramę włożyć w wybrane miejsce, przewidzieć wysokość układania przyległych okładzin podłogowych i obficie obłożyć jastrychem zewnętrzną stronę ramy. Dla uzyskania równego ułożenia maty jastrych wcisnąć pacą pod dolną krawędź ramy.
4. Następnie ułożyć płytki podłogowe na świeżym jastrychu bądź z użyciem kleju do płytek.

Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO
Odwodnienia przydomowe ACO
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sypialnia Krakowa ma swoje stawy. Niewidoczne i tajemnicze

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na e-instalacje.pl e-instalacje.pl